SRLE: RESSURSER FOR BARNEHAGELÆRERSTUDENTER

På denne siden samler jeg materiale jeg har laget til bruk i undervisning i emnet SRLE ved barnehagelærerutdanningen ved USN i Drammen. Kanskje kan det være til nytte for studenter andre steder også? 

Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

Synes du det er vanskelig å huske innholdet i samfunnsmandatet og verdigrunnlaget for barnehagen? Her er en klein, men faglig solid oppsummering av temaet. Et tips kan være å se den mens dere leser gjennom introduksjonen i Rammeplanen. Hvilke nøkkelord finner dere igjen? Kudos til den som legger merke til hvilken verdi jeg glemmer å nevne i filmen:  

Lucia i barnehagen? 

På denne siden finner du mine refleksjoner rundt feiring av Lucia, samt en enkel tegnefilm og en utskrivbar fortelling med illustrasjoner som kan brukes i barnehagen.

Filosofi med barn?

På denne siden finner du eksempel på en filosofisk samtale med barn, kommentert av kollega Eirik Eiglad. 

Etisk dilemma i praksis?

Fortelling laget for etisk refleksjon i barnehagelærerutdanning. Hvilke etiske spørsmål berører fortellingen? Hvilke handlingsalternativer ville en tilnærming utfra ulike etiske teorier kunne gi? Hvilke lovverk eller andre retningslinjer blir berørt? Hva ville du gjort i situasjonen? Og hva ville du rådet Maria til i etterkant? Fortellingen er laget for undervisningsøyemed og speiler ikke faktiske personer.

Daidalosdilla i barnehagen?

På denne siden gir jeg eksempel på hvordan en med utgangspunkt i et av NRKs populære barnetvshow på ukontroversielt vis kan jobbe med følgende prosessmål fra rammeplanen:

"Personalet skal: formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer • utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna  - samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning" (2017: 55). 

S for same?

Hvorfor skal dere som barnehagelærere kunne noe om det samiske? Og hvorfor skal alle barnehagebarn i Norge lære om samisk kultur? I denne videoen går jeg kort gjennom samenes stilling i Norge, og ser på noe av lovverket som ligger bak vektleggingen av samisk kultur i Kunnskapsløftet. Videoen varer ca 8 minutter. Filmen er opprinnelig spilt inn med tanke på grunnskolelærerstudenter, men lovgrunnlaget ligger også til grunn for det samiske sin plass i Barnehageloven og rammeplanen. 

Fortellingsdidaktikk: Ramayana

Jeg pleier å fortelle min variant av den episke fortellingen om Rama og Sita som eksempel på hvordan viktige religiøse fortellinger kan tilpasses for barn, både i barnehage og de laveste trinnene på grunnskolen. I denne episoden av KRLE-podden har Knut Aukland gjort opptak av en slik gjenfortellingssesjon for lærerstudenter. Professor Tove Nikolaisen har kommentert fortellingen. 

Refleksjonstekst: Religion og barndom

"Korleis er foreldre med på å forme religionsforståing hjå barn? Kva tenkjer små barn om religion? Og korleis blir barn og foreldre sitt forhold til religion møtt i barnehagen?" I denne refleksjonsteksten publisert i Syn og Segn drøfter jeg spennet mellom barnet, foreldrenes og barnehagens interesser knyttet til livsynsmessig oppdragelse, og oppsummerer med det sentrale elementer fra pensumlitteraturen i SRLE. 

Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager?

Her har jeg laget en oppsummering av hovedfunnene i en svært relevant artikkel: Krogstad, K. og Hidle, K. M. W (2015): "Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager". Nordisk Barnehageforskning 2015 ;Volum 9.(6) s. 1-17. Oslo: HiOA