googlef507e5cbf0ca33a0.html

SRLE: RESSURSER FOR BARNEHAGELÆRERSTUDENTER

På denne siden samler jeg materiale jeg har laget til bruk i undervisning i emnet SRLE ved barnehagelærerutdanningen ved USN i Drammen. Kanskje kan det være til nytte for studenter andre steder også? 

RLE på 1-2-3

Hva slags kunnskap trenger en barnehagelærer om religioner og livssyn? Emneplan og rammeplan gir klare føringer i retning kunnskap om høytider og fortellinger i ulike tradisjoner, men det kreves også visse basiskunnskaper, refleksjon og kildebevissthet. I disse korte videoene oppsummerer jeg viktig bakgrunnskunnskap.  

Er Norge et kristent land?

Formålsparagrafen til skole og barnehage er knyttet til "kristen og humanistisk arv og tradisjon", og kristendommen har langt større vekt i både skolefaget KRLE og barnehagens fagområde ERF. Men er Norge et kristent land? I denne videoen ser jeg på ulike argumenter. 

Hvem representerer islam i Norge? 

Hvor stødig er du i statistikk? Hvor henter du informasjonen din fra? Hvem representerer egentlig islam i Norge? Og hvorfor er kildekritikk ekstra viktig når vi jobber med islam?

Hvordan så Buddha ut?

Skal du fortelle om Buddha i barnehagen, f.eks. i forbindelse med markering av vesak? Bruk et bilde som faktisk fremstiller han, og ikke andre figurer med tilknytning til buddhismen. Buddhistforbundet har flere ganger kritisert fremstillingen av Buddha i NRK-serien "På tro og Are". Her kan du se hvorfor, og hvordan buddhister selv mener Buddha bør fremstilles. 

Høytidsmarkeringer i barnehagen

Under følger lenker til diverse praktiske og teoretiske ressurser knyttet til høytidsmarkeringer i barnehagen. 

Lucia i barnehagen? 

På denne siden finner du mine refleksjoner rundt feiring av Lucia, samt en enkel tegnefilm og en utskrivbar fortelling med illustrasjoner som kan brukes i barnehagen.

Påske i barnehagen

Hvordan formidle den kristne påskefortellingen i barnehagekontekst? I denne teksten gir jeg eksempler på hvordan en kan bruke konkreter, hvilke aktiviteter som kan vurderes som innenfor / utenfor barnehagens mandat, og deler en eksempeltekst for hvordan selve fortellingen kan formidles. I teksten finner du dessuten lenker til noen av de samme ressursene som på denne siden, samt til en grundigere diskusjon om i hvilken grad barnehage og kirke bør samarbeide om formidling tilknyttet ulike høytider. 

For mange barn er påsken i større grad knyttet til forventninger om ferie og påskeegg enn til lidelseshistorien. Her finner du en fortelling om påskeharen

Islam i barnehagen: Ramadan og id

Mens desember ofte handler om jul fra morgen til kveld, og april er fylt med påskeharer og egg, nøler mange med å snakke om islam i barnehagekontekst. Her er derfor noen enkle tips til hvordan barnehagefolk kan markere ramadan og id, og ikke minst begrunnelser for hvorfor det bør gjøres. 

Jødedom som tema i barnehager uten jødiske barn?

Hvorfor og hvordan? Jeg har fått lov til å dele en praksisfortelling fra en tidligere student som tok utgangspunkt i en jødisk høytid i et didaktisk opplegg i en barnehage uten jødiske barn. Dere kan lese den her. Der kan dere også se en film hvor jeg gjenforteller historien om Ester. 

Hvorfor og hvordan jobbe med høytiden holi i barnehagen?

I denne teksten beskriver jeg hvordan jeg selv har gått frem for å være med og markere den hinduistiske høytiden holi i to ulike barnehager uten barn med hindubakgrunn på avdelingen.  Inneholder manus til en fortelling om Krishna og slangen. 

Fortellingsdidaktikk

Jeg pleier å fortelle min variant av den episke fortellingen om Rama og Sita som eksempel på hvordan viktige religiøse fortellinger kan tilpasses for barn, både i barnehage og de laveste trinnene på grunnskolen. I denne episoden av KRLE-podden har Knut Aukland gjort opptak av en slik gjenfortellingssesjon for lærerstudenter. Professor Tove Nikolaisen har kommentert fortellingen. 

Den lettest tilgjengelige kilden til fortellinger fra ulike religioner er Geir Winjes bok "Høytidsmarkering i barnehagen". Vil dere ha andre fortellinger kan en idé være å undersøke læreverk for grunnskolen. Noen ligger digitalt uten krav til innlogging, f.eks. læreverket Inn i livets nettressurs  (hvor jeg var medforfatter).

Det kan også være lurt å sjekke biblioteket. Det finnes en god del bøker om religioner og livssyn tilpasset for barn. Jeg anbefaler f.eks. serien Fest og Feiring av Gudny Ingebjørg Hagen. Her rammes fortellinger om høytidene jul, id, vesak, divali og hanukka inn av feiringen i ulike familier.

Å bruke konkreter kan være en god ide. Å lage scenarioer fra Bibelen (og andre tekster) i Lego er en greie. På The Brick Testament finner dere en rekke slike scenarioer. Professor Svein Sando skriver forøvrig om sine erfaringer med Påsken i lego for barnehagelærerstudenter og barn her. 

Ellers finner du flere eksempler på fortellinger jeg har tilpasset bruk i barnehagen her: 

Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager?

Her har jeg laget en oppsummering av hovedfunnene i en svært relevant artikkel: Krogstad, K. og Hidle, K. M. W (2015): "Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager". Nordisk Barnehageforskning 2015 ;Volum 9.(6) s. 1-17. Oslo: HiOA

Filosofi med barn?

På denne siden finner du eksempel på en filosofisk samtale med barn, kommentert av kollega Eirik Eiglad. 

Etisk dilemma i praksis?

Fortelling laget for etisk refleksjon i barnehagelærerutdanning. Hvilke etiske spørsmål berører fortellingen? Hvilke handlingsalternativer ville en tilnærming utfra ulike etiske teorier kunne gi? Hvilke lovverk eller andre retningslinjer blir berørt? Hva ville du gjort i situasjonen? Og hva ville du rådet Maria til i etterkant? Fortellingen er laget for undervisningsøyemed og speiler ikke faktiske personer.

Daidalosdilla i barnehagen?

På denne siden gir jeg eksempel på hvordan en med utgangspunkt i et av NRKs populære barnetvshow på ukontroversielt vis kan jobbe med følgende prosessmål fra rammeplanen:

"Personalet skal: formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer • utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna  - samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning" (2017: 55). 

S for same?

Hvorfor skal dere som barnehagelærere kunne noe om det samiske? Og hvorfor skal alle barnehagebarn i Norge lære om samisk kultur? I denne videoen går jeg kort gjennom samenes stilling i Norge, og ser på noe av lovverket som ligger bak vektleggingen av samisk kultur i Kunnskapsløftet. Videoen varer ca 8 minutter. Filmen er opprinnelig spilt inn med tanke på grunnskolelærerstudenter, men lovgrunnlaget ligger også til grunn for det samiske sin plass i Barnehageloven og rammeplanen. 

Refleksjonstekst: Religion og barndom

"Korleis er foreldre med på å forme religionsforståing hjå barn? Kva tenkjer små barn om religion? Og korleis blir barn og foreldre sitt forhold til religion møtt i barnehagen?" I denne refleksjonsteksten publisert i Syn og Segn drøfter jeg spennet mellom barnet, foreldrenes og barnehagens interesser knyttet til livsynsmessig oppdragelse, og oppsummerer med det sentrale elementer fra pensumlitteraturen i SRLE. 

Barnehagens styringsdokumenter, samfunnsmandat og verdigrunnlag

Det er helt nødvendig at dere som studenter blir godt kjent med barnehagens styringsdokumenter. En tidligere student ved USN, Kristin Twist, går i første episode av podcasten sin PedPod gjennom disse. Anbefales!

Synes du det er vanskelig å huske innholdet i samfunnsmandatet og verdigrunnlaget for barnehagen? Her er en klein, men faglig solid oppsummering av temaet. Et tips kan være å se den mens dere leser gjennom introduksjonen i Rammeplanen. Hvilke nøkkelord finner dere igjen? Kudos til den som legger merke til hvilken verdi jeg glemmer å nevne i filmen: