googlef507e5cbf0ca33a0.html

Barnehage: Filosofisk samtale 

16.10.2018

Hva er filosofi med barn? Hvordan gå fra undring til mer systematiske undersøkelser? Jeg har lett etter gode eksempler for å vise hvordan vi kan bruke den filosofiske verktøykassa med ulike typer spørsmål. Det fant jeg ikke. Jeg har derfor prøvd å lage et selv. 

Dette er opptak av en samtale om lomper og andre spørsmål om rettferdighet. Samtalen er mellom meg og ungene mine, Marion ( da 6) og Petra (da 4 1/2). Materialet er for bruk på praksisforberedende undervisning for studenter på barnehagelærerstudiet i Drammen høsten 2018. Spørsmål til diskusjon: 

  1. Er dette en filosofisk samtale? Hvorfor / hvorfor ikke?
  2. Kan du gi en kort oppsummering / analyse av det du mener er de viktigste momentene i denne samtalen?
  3. Hvordan veksler samtalen mellom det spesifikke og allmenne? I hvilken grad begrunner barna standpunktene sine? Hvilke typer oppfølgingsspørsmål stiller jeg? Hvordan reagerer barna?
  4. Hvilke råd har du til meg for å jobbe videre som ordstyrer i arbeidet med filosofi med barn?
  5. Hvordan kan du jobbe med filosofi med barn i din praksis? 

Jeg ba min kollega universitetslektor Eirik Eiglad høre på klippet. Her er hans kommentarer: 


Anbefalt litteratur om filosofi i barnehagen: 

Børresen, Beate og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen. Fagbokforlaget 2008 

Olsholt, Øyvind, Maaike Lahaise og Ariane Schelderup: Filosofiske samtaler i barnehagen.
Kommuneforlaget 2008


Noen aktuelle lenker for videre inspirasjon og fordypning:

https://p4c.com  

https://sarastanley.co.uk