googlef507e5cbf0ca33a0.html

RESSURSSIDER FOR RELIGIONSUNDERVISNING

Trykk på bildene for lenker. For bedre visning, bruk PC / Mac fremfor telefon. 

Siden oppdateres stadig. Tips meg gjerne om noe bør inn!

Barnehage: podcasttips

Det har begynt å komme en del podcaster som på ulikt vis belyser barnehagefeltet. Her er mine favoritter! Finn de på din podcastplattform. 

Barnehagemegafonen driftes med høyt engasjement av barnehagelærer Kari Coventry og barnehagelærerutdanner Åse Lund fra USN. Fra lettbeint prat til alvorlige tema med dyktige gjester. Særlig episoden om krig og pedagogikk gjorde inntrykk på meg. Mange episoder med direkte relevans for SRLE, slik som episodene om samiske tema, og om jul i barnehagen.
Barnehagemegafonen driftes med høyt engasjement av barnehagelærer Kari Coventry og barnehagelærerutdanner Åse Lund fra USN. Fra lettbeint prat til alvorlige tema med dyktige gjester. Særlig episoden om krig og pedagogikk gjorde inntrykk på meg. Mange episoder med direkte relevans for SRLE, slik som episodene om samiske tema, og om jul i barnehagen.
Perspektiver på barnehagefaglige fenomener i regi av Nina Ødegaard og Øystein Skundberg er et samarbeidsprosjekt mellom USN og OsloMet hvor ulike forskere blir intervjuet om sin barnehageforskning. Et stort episodearkiv med mange kjente forskere og beskrivende episodetitler, så her er det lett å finne frem til godbiter.
Perspektiver på barnehagefaglige fenomener i regi av Nina Ødegaard og Øystein Skundberg er et samarbeidsprosjekt mellom USN og OsloMet hvor ulike forskere blir intervjuet om sin barnehageforskning. Et stort episodearkiv med mange kjente forskere og beskrivende episodetitler, så her er det lett å finne frem til godbiter.
Lærerrommet er driftet av Utdanningsforbundet, og tar for seg både barnehage og skole. Selv om skole vektes noe mer, finnes mange episoder med relevans for barnehagen i det over hundre episoder store arkivet.
Lærerrommet er driftet av Utdanningsforbundet, og tar for seg både barnehage og skole. Selv om skole vektes noe mer, finnes mange episoder med relevans for barnehagen i det over hundre episoder store arkivet.
PedPod med barnehagelærer Kristin Twist er en relativt ny podcast. Anbefaler særlig introepisoden for en oppfriskning om barnehagens styringsdokumenter, lettfattelig og presist formidlet.
PedPod med barnehagelærer Kristin Twist er en relativt ny podcast. Anbefaler særlig introepisoden for en oppfriskning om barnehagens styringsdokumenter, lettfattelig og presist formidlet.
Lektor Lomsdalen er først og fremst en skolepodcast, men vil løfte frem denne episoden for barnehagelærerstudenter. Dette er forfatterne av pensum i etikk i SRLE, og derfor spot on. Sjekk også ut episoden hvor Ariane B. Schjelderup intervjues om filosofi og etikk i skolen. Trass tittelen handler episoden like mye om barnehage, og er en god smakebit fra filosofipensum i SRLE.
Lektor Lomsdalen er først og fremst en skolepodcast, men vil løfte frem denne episoden for barnehagelærerstudenter. Dette er forfatterne av pensum i etikk i SRLE, og derfor spot on. Sjekk også ut episoden hvor Ariane B. Schjelderup intervjues om filosofi og etikk i skolen. Trass tittelen handler episoden like mye om barnehage, og er en god smakebit fra filosofipensum i SRLE.

Skolesider (med innhold direkte knyttet til læreplan for grunnskolen)

Minstemme.no er et nettsted som samler ulike ressurser tilknyttet demokrati og deltakelse tilpasset barnehagebarn og skoleelever. Sidene er strukturert etter trinn, fag og tema, og oppgir eksplisitt hvilke læreplanmål som anses som relevante. Særlig relevante filmer, artikler og undervisningsopplegg tilknyttet temaer som menneskerettigheter, nasjonale minoriteter og samer. Sidene er utviklet av Kunnskaps-departementet sitt Senter for IKT i utdanningen.

NRKs skolesider er organisert etter fag, klassetrinn og kompetansemål, både i KRLE og Religion og Etikk. Krever ikke innlogging. Mye godt fagstoff, men mye er også av eldre dato. Det er også viktig å være klar over at selv om filmene ligger på undervisningssider er de ikke nødvendigvis utviklet for KRLE-undervisning, men som underholdning. Dette gjelder f.eks. den mye brukte serien "På tro og Are". 

 Gyldendals nettressurs for småtrinnet og mellomtrinnet. Strukturert etter klassetrinn og fag. KRLE-sidene inneholder bl.a. oppgaveark, "test deg selv" og mange filmsnutter om mennesker fra det flerkulturelle Norge som forteller om sin religion. Siden krever innlogging.

TV2s skolesider er organisert etter fag og klassetrinn. Inneholder bl.a oppdaterte filmer, e-bøker, oppgaver og Kahoots. Krever innlogging.

Cappelen Damm har nettressurser til læreverkene Vi i verden (1-7), KRLE-boka (5-7), Du og jeg (1-7), samt KRLE-nett (8-10). Mens elevsidene er åpne, krever lærersidene innlogging med lisens. Elevsidene har primært oppgaver og korttekster. 

Fagbokforlagets KRLE-sider er utviklet som supplerende stoff til læreverkene Inn i livet (1-7.trinn) og Cogito (5-7). Inneholder bl.a. høytidskalender, fortellinger, spill og en ressursbank med bl.a. oppskrifter og informasjon om musikken på CD-en som hører til læreverket Inn i livet. Siden er gratis og krever ingen innlogging. 

Nettside utarbeidet i regi av Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Er i utgangspunktet tiltenkt ungdomstrinnet, men deler av sidene kan brukes av både eldre og yngre elever.  Inneholder i tillegg til informasjon om religionene 3D-beskrivelser av ulike hellige rom. Siden er gratis og krever ingen innlogging.

PODCASTER

NRKs verdibørsen inneholder en rekke episoder som er relevante for religionsundervisning. Hør f.eks. episodene høytider i ulike religioner og livssyn, om Korantolkning, religionsfrihet, konspirasjonsteorier eller det ondes problem. 

En podcast om KRLE-faget og religion i skolen. Her loser førsteammanuensis Knut Aukland deg gjennom temaer som populærkultur og spenning i religionsundervisningen, verdensreligionsmodellen, etikk i KRLE, fritaksregelen, lærebøker og bruk av ekskursjoner i skolen. Hver episode har en påfølgende skriftlig kommentar fra ulike religionsforskere. Interessant for alle som er opptatt av religion i skolen, og kanskje særlig for lærere og lærerstudenter som vil fordype seg i ulike dilemmaer og prinsipielle diskusjoner. 

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk podkast som kommer ut cirka en gang i uken. Temaene er som relgel skolerelaterte, og en del av episodene er relevante for lærere i KRLE og RE. Her drøftes bl.a. skolegudstjenester, seksualitet i KRLE-undervisningen, religionens plass i skolen, lærebøker og religionsmangfold i Norge. Podcasten er laget av lektor Christian Lomsdalen

I serien "In our time" fra BBC Radio 4 inviterer Melvyn Bragg ulike gjester (primært akamdemikere) for å belyse en rekke RLE-relevante temaer. Bønn, profetier, greske myter, kristne helgener, jødiske tekster, zen eller norrøn mytologi, Bragg tar deg med i dybden. Dette er en av seriene som gjør det helt ok å være togpendler. 

Engelskspråklig podcast hvor internasjonale forskere diskuterer fenomener relatert til religionsvitenskap. Her kan du høre om alt fra muslimske superhelter, magi og modernitet, forhold mellom matte og religion, og - selvfølgelig - religion i skolen. 


Faglig oppdatering, fordypning og forenkling 

STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssyns-organisasjoner har bl.a. en gratis nedlastbar, høyoppløslig høytidskalender. En kjekk oversikt over relevante høytider for markeringer i skole og barnehage, eller for arbeidsgivere som vil gi oppmerksomhet eller bør ta spesielle hensyn

Er du lærer i grunnskolen, lærerstudent eller lærerutdanner kan dette være en spennende side å fordype seg i. Her presenterer religionsforskere fra Exeter University en interessant metodikk for å tilnærme seg religionsundervisning i grunnskolen. Kort oppsummert har de utviklet ulike karakterer som har ulike læringsstiler i møte med religion som fenomen. Elevene inviteres så til å utforske på liknende vis. Tekst og videoer forklarer konseptet, og du finner også maler for undervisningsopplegg om du ønsker å teste ut.  

Dosent Geir Winje er en nestor i KRLE-sammenheng. Han har blant annet skrevet mye om religionsdidaktikk, kunst og religion, musikk og religion, høytidsmarkering, og nyreligiøsitet. På disse sidene har han samlet en rekke av sine tekster og annet materiale. 

På religioner.no finner du populærvitenskapelige artikler av religionsfaglig art, og reportasjer fra det livssynsmangfoldige Norge. Redaksjonen består av en bred samling religionsvitere og religionshistorikere.  

På Facebook finnes vel en gruppe for alt? Her er tips til noen grupper jeg har nytte av å følge: 

RLE-lærergruppa administreres av Christian Lomsdalen og presenterer seg som "En gruppe av og for RLE/RE-lærere for å diskutere pedagogiske, didaktiske og kunnskapsmessige spørsmål tilknyttet fagene RLE og Religion & Etikk". Søk opp for å bli medlem. 

Religionsvitenskaplig diskusjonsgruppe er en offentlig gruppe som presenterer seg som en "Diskusjonsgruppe for alle som er interesserte i det systematiske, samanliknande og vitskapelege studiet av religion og religionar. Gruppa er meint for sakleg, religionsvitskapleg diskusjon". 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo tilbyr både gratis skolebesøk, undervisningsopplegg og kursing for lærere. Deler av utstillingene deres blir også digitalisert. De har også en egen kunnskapsbase med artikler om minoriteter, religion og livssyn. 

Jødisk museum tilbyr en rekke gratis ressurser om jødedom tilpasset skole og barnehage. Her finner dere blant annet norskproduserte filmer, informasjon om høytider, oppskrifter og kreative aktiviteter. Skoler i Oslo-området inviteres til gratis besøk, til å få besøk fra formidlere ved museet, eller til å låne konkreter for egen undervisning. Museet jobber stadig med å utvide skoleressursene, så følg med her. 

Dembra står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antirasisme. Her finner du bl.a. ulike undervisningsopplegg med stor relevans for KRLE og RE. Dembra er utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo(ILS)

Ted er en samling korte foredrag (maks 18 minutter) om en rekke ulike temaer, også religion. Noen av foredragene er erfaringsbaserte, andre er av forskere og profesjonsutøvere. Foredragsholderne er valgt ut fordi de har god formidlingsevne, og bidrar med kunnskap eller ideer som er ment å endre holdninger, liv - og i siste instans verden. Mange videoer som er godt egnet til refleksjon og diskusjon for elever og studenter som behersker engelsk. De mest populære videoene er tekstet på ulike språk, bl.a. engelsk og svensk.

Framtida.no har samlet ulike artikler om religionsstoff, filosofi og etikk for bruk i KRLE-faget. Framtida.no presenterer seg som en redaksjonelt uavhengig avis med mål å styrke nynorsken og bidra til å øke og få frem engasjementet til unge. Sidene er finansiert av Landssamanslutninga av nynorskommunar (LNK), Norsk Kulturråd, ABC Startsiden, Utdanningsdirektoratet og Fagforbundet.

Vårt Land er nok den dagsavisen som i størst grad dekker tro- og livssynsfeltet i Norge. Vekten er størst på kristne perspektiver, men også mangfoldet dekkes på en mindre sensasjonspreget måte enn i den øvrige pressen. Den redaksjonelle profilen har blitt mindre spenstig etter det som fremsto som et skandaløst redaktørskifte, men avisen er fortsatt nyttig å lese for å holde seg oppdatert på religions- og livssynsfronten i Norge. Verdidebatt.no er avisens diskusjonsforum. De presenterer seg selv som "landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn". Et særlig nyttig sted å følge om en ønsker å holde seg oppdatert på diskusjoner i kirke-Norge. 

Dette er Internet på sitt absolutt beste. Harward har laget flere åpne nettkurs om de ulike verdensreligionene. Her er det både mulig å fordype seg selv, og å finne videoer og tekstutdrag for å sprite opp egen undervisning. Lærerikt, inspirerende, gratis og uforpliktende. Bedre blir det ikke. Nyttig både for studenter, lærere og lærerutdannere.  

Religion: Going Public har som siktemål å formidle ny forskning til et bredt publikum, drøfte religionens plass i offentligheten, samt delta i - og bidra med kunnskap til - offentlig religionsdebatt. Siden driftes av aktive forskere på feltet. 

Religionsoraklene er en samling filmer og tekster fra religionsforskere, i hovedsak fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Her kan du fordype deg i faglig svært solide presentasjoner om religionsbegrepet og gudsbegrepet, vold i buddhismen og feminisme i islam, jul uten Jesus og religion og lykke; for å nevne noe. .

Crash Course er en serie humoristiske, men kunnskapsmettede og godt produserte informasjonsfilmer. Tar for seg en rekke temaer, bl.a. historie (inkludert religionshistorie), filosofi (inkludert religionsfilosofi) og mytologi. Godt egnede som introduksjon eller repetisjon av fagstoff for lærere, elever og studenter som behersker engelsk.  

Inspirasjon om mer enn religion? Vil du ha tips og triks til filosofi- og etikkdelene av KRLE / RE anbefaler jeg filosof og lærerutdanner Vigdis Hølens hjemmeside. Her samler hun både egne refleksjoner og lenker til ulike nettressurser.


Lurer du på hvordan en kan tilnærme seg religion tematisk fremfor historisk, er denne serien nyttig inspirasjon. En populærvitenskaplig tilnærming til temaer som guder, ondskap, skapelse, livet etter døden, himmel og helvete i ulike religioner. Er bl.a. tilgjengelig på Netflix. 

Du er sikkert vant til å bruke Udirs sider for å slå opp i læreplanen. Men vet du at Utdanningsdirektoratet er i gang med en omfattende prosess for å utforme nye læreplaner i alle fag? Linken her går til fagfornyelsessidene. Følg disse for å få lese om endringsprosessene og for å bidra med høringsuttalelser. 

Er du lærerstudent med KRLE som fag uten å ha hatt religion og etikk i fagkretsen fra videregående? Eller trenger du repetisjon eller nye innfallsvinkler? Isåfall kan det være nyttig å undersøke Nasjonal digital læringsarena (NDLA) sine læringsressurser. NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. De har læringsstier og andre ressurser for en rekke fag, sist i rekken er religion og etikk. Sidene er under utvikling, og det vil bli lagt ut stadig nytt stoff tilpasset fagfornyelsen her. 

Religionslærerforeningen har fått ny hjemmeside på religion.no. Praksisnær og god kilde til faglig oppdatering for lærere. Her finnes bl.a. utdrag fra tidsskriftet deres, "Religioner og livssyn", samt undervisningsopplegg særlig rettet mot vgs. . 

Hjemmesider fra ulike tro- og livssynssamfunn. Felles for sidene er at de representerer et innenfraperspektiv. Listen i tilfeldig rekkefølge og under oppdatering.

I uenighetens fellesskap finner du en rekke videoer hvor en rekke representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn forteller som sitt syn i ulike spørsmål. Hvert samfunn har blitt stilt de samme spørsmålene, noe som gjør dette til en veldig egnet ressurs for å sammenlikne ulike innenfraperspektiver. 

Prosjektet er initiert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Religioner.no og Eldorado bokhandel i Oslo, 

Jødedommen.no inneholder ulike ressurser med et innenfraperspektiv på jødedom og jødisk liv i Norge. Her finner du bl.a. info om tro og praksis, helligdager, historie, kultur og antisemittisme. Dere finner også kontaktinfo til de jødiske veiviserne; unge voksne som besøker skoler for å fortelle om sine erfaringer med å vokse opp som jøde i Norge.  

Nettstedet driftes av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Den katolske kirke er det største trossamfunnet utenfor Den norske kirke. På hjemmesidene deres ligger nyhetsstoff og informasjon om ulike sider ved tro og praksis. 

Bahaisamfunnets hjemmeside inneholder bl.a. informasjon om tro og praksis, nyhetsstoff, filmer og svar på vanlige spørsmål. 

Human-Etisk Forbunds hjemmesider inneholder bl.a. nyhetsstoff, tekster om humanisme, og informasjon om forbundets arbeid og livssyklusritualer. HEF er aktive i samfunnsdebatten, bl.a. i diskusjoner om religioner og livssyns rolle i skolen. 

Norges Kristne Råd er et resultat av fusjonen mellom Norges Frikirkeråd og Norges kristne råd  i 2006. Hjemmesiden  er nyttig som et utgangspunkt for å finne lenker til de ulike kristne menighetene som er samlet under denne paraplyen, alt fra ortodokse kirker til ulike frikirker. Mye av informasjonsmaterialet på siden tilsvarer materialet fra Den norske kirke. 

Buddhistforbundet er en paraplyorganisasjon for ulike buddhistiske organisasjoner i Norge. På hjemmesiden sin har de organisert egne skolesider. Det er litt variabelt i hvilken grad linkene er oppdatert og virksomme, men sidene inneholder likevel mye relevant stoff, bl.a. oversikt over ulike former for buddhisme i Norge, høytidsoversikt, diverse artikler og svar på ofte stilte spørsmål. 

Sikher.no presenterer seg som sikhenes offisielle hjemmeside. Det fremkommer ikke av siden hvem som er ansvarlig for den. Sidene inneholder ulikt stoff om sikhisme, samt gir oversikt over gurudwaraer og sikh-relaterte initiativ i Norge. 

Jehovas vitners hjemmesider inneholder et omfattende materiale av tekster, filmer, lydfiler, spørsmål og svar, samt deres egen versjon av Bibelen. 

Norges Hindu Kultursenter drifter Murugantempelet i Oslo. Hjemmesidene deres er rettet mot egne medlemmer, og har primært informasjon på tamilsk. 

De fleste kjenner denne bevegelsen som mormonere, og kirkens hjemmeside har tittelen "mormonnytt". Den offisielle betegnelsen er likevel Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers hellige, og dette er navnet de ønskes å omtale med. Les mer om hvorfor, og hva de står for på den omfattende hjemmesiden. 

Brunstad Christian Church omtales ofte som Smiths venner etter grunnleggeren. Finn deres egne perspektiver her på hjemmesiden. 

På Den norske kirkes hjemmesider finner du mye info om både kirken, trosinnhold, høytider og ulike overgangsritualer. De har også egne sider for samisk kirkeliv. 

Islam.no er laget bl.a. for å formidle informasjon om islam og muslimer og drive veiledning av muslimer. Her finnes bl.a. informasjon om moskeer i Norge, bønnetider, tro og praksis, høytider og svar på en rekke spørsmål. Sidene drives av Den Islamske Informasjonsforeningen. De presenterer seg som sunnimuslimer, men åpne for shia-trosfeller.  

Koranen.no inneholder bl.a. artikler om islam og en spørsmål- og svartjeneste. Siden eies og produseres av Trond Ali Linstad, en markant, men også omstridt norsk shiamuslim. 

Holistisk forbund er en livssynsorganisasjon som fronter et ...holistisk livssyn. Vil du finne ut hva det innebærer, sjekk hjemmesiden deres. Her finner du også info om deres livssyklusritualer og andre aktiviteter. 

Hvis du kjører E6 forbi Furuset passerer du et stort moskebygg. Moskéen tilhører Ahmadiyyabevegelsen i Norge, en omdiskutert retning som av mange muslimer ikke regnes som en muslimsk bevegelse. Det mener derimot Ahmadiyyaene selv at de er, og på hjemmesiden deres er omfattende informasjon og videre lenker. Ahmadiyya har nylig fått plass som observatør i Samarbeidsrådet for Tro- og livssynssamfunn.