googlef507e5cbf0ca33a0.html

VEIEN TIL DOKTORGRAD

Det første kurset jeg meldte meg opp i som stipendiat var et kurs i akademisk skriving. I dag har jeg vært på siste samling, og vil nedtegne noen refleksjoner rundt kurset. Kurset var ment å gi «en innføring i ulike konvensjoner for akademisk skriving» med hovedvekt på «arbeid med deltakernes egne tekster og på utviklingen av deres egne...

Denne uken er jeg altså på kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk, og i dag har jeg vært på forelesning om hermeneutikk. Professor Finn R. Hjardemaal ledet oss gjennom hermeneutikkens historie, med særlig vekt på Schleiermacher, Dilthey og Gadamer. En fantastisk forelesning! I den forbindelse har jeg gjort meg noen refleksjoner om...

Dette blogginnlegget er fritt for bilder av barn, katter eller moteplagg. Det inneholder derimot en form for oppskrift: Sentrale utfordringer i forskningsprosessen, i Anne Line Witteks ord. Dessuten er det utførlige notater og noen av mine refleksjoner rundt dagens forelesning av Wittek: "Hva betyr det egentlig at PhD-avhandlingen bygger på...

Egentlig skal jeg skrive ferdig en artikkel om noe helt annet nå. Men det er første gang jeg skriver en artikkel som skal til fagfellevurdering, og det er lenge siden sist jeg jobbet med både teori og metode. Derfor har jeg satt meg ned med en relativt ny bok av Lars E.F. Johannessen, Tore Witsø Rafoss og Erik Børve Rasmussen, nemlig ...

Denne bloggen skal jeg bruke til å dokumentere veien fra ideer til et forskningsprosjekt, til - forhåpentligvis - en doktorgrad. Jeg startet som stipendiat på USN med prosjektet "Religioner og livssyn i barnehagen" 1.august 2018. Da var tankene mine omtrent som dette...