googlef507e5cbf0ca33a0.html

Kronikker og artikler

Skrevet sammen med Vigdis Hølen. På trykk i Vårt Land 03.07.18. I denne kronikken tar vi utgangspunkt i en spesifikk diskusjon om hvem som har rett til å anvende regnbuefargene. Spørsmålsstillingen knytter samtidig an til en annen problemstilling vi begge er opptatt av. Hvem skal definere hvem som er meningsberettiget og verdt å lytte til? Og...

Hva skal vi med lekser? Må man enten være for eller mot? Og hvordan kan en forholde seg til fenomenet som forelder når en opplever at leksene står i veien for læringslysten? Denne teksten la jeg ut direkte på Nye Meninger i forbindelse med leksedebatten våren 2018. Følg linken for en redegjørelse for lekser fra et følelsemessig, forskningsbasert...

På trykk i Dagsavisen 28.april 2017: Kronikk skrevet i etterkant av Harald Eias harselering over lærebøker i KRLE. I teksten hevder jeg at det er store kvalitetsforskjeller på eldre og nyere lærebøker i faget, og drøfter ulike årsaker til at elever likevel møter lærebøker med for lav kvalitet.

Korleis er foreldre med på å forme religionsforståing hjå barn? Kva tenkjer små barn om religion? Og korleis blir barn og foreldre sitt forhold til religion møtt i barnehagen?

På trykk i Dagsavisen 31.01.2017. I artikkelen beskriver jeg den reelle bemanningen i en Oslobarnehage, utfordrer bemanningsnormen Oslo kommune smykker seg med, og stiller spørsmål ved om det er mulig å følge rammeplanen med så få ansatte. Kronikken ble avisens mest delte og mest leste innlegg den uken.

Kronikk på trykk i Vårt Land 20.januar 2016. Her drøfter jeg om religiøse argumenter i praksis kan føre til annen saksbehandling hos NAV enn verdslige argumenter. Svaret? Vi vet ikke. En undersøkelse av spørsmålsstillingen vil bli presentert på Nordic Conference in the Sociology of Religion i august 2018.

Denne kronikken kom på trykk hos forskning.no som en respons på Erik Tunstads innlegg om religion og kritisk tenkning. Han ser disse som motstridende størrelser, og mener religion vies for stor plass og for mye respekt i samfunnet. Han skriver at religion suger big time, og at det ikke går an å ha kunnskap om religion, bare meninger. Hans...