Kronikker og artikler

Kronikk på trykk i Vårt Land 20.januar 2016. Her drøfter jeg om religiøse argumenter i praksis kan føre til annen saksbehandling hos NAV enn verdslige argumenter. Svaret? Vi vet ikke. En undersøkelse av spørsmålsstillingen vil bli presentert på Nordic Conference in the Sociology of Religion i august 2018.

Denne kronikken kom på trykk hos forskning.no som en respons på Erik Tunstads innlegg om religion og kritisk tenkning. Han ser disse som motstridende størrelser, og mener religion vies for stor plass og for mye respekt i samfunnet. Han skriver at religion suger big time, og at det ikke går an å ha kunnskap om religion, bare meninger. Hans...