Kronikker og artikler

På trykk i Dagsavisen 31.01.2017. I artikkelen beskriver jeg den reelle bemanningen i en Oslobarnehage, utfordrer bemanningsnormen Oslo kommune smykker seg med, og stiller spørsmål ved om det er mulig å følge rammeplanen med så få ansatte. Kronikken ble avisens mest delte og mest leste innlegg den uken.

Kronikk på trykk i Vårt Land 20.januar 2016. Her drøfter jeg om religiøse argumenter i praksis kan føre til annen saksbehandling hos NAV enn verdslige argumenter. Svaret? Vi vet ikke. En undersøkelse av spørsmålsstillingen vil bli presentert på Nordic Conference in the Sociology of Religion i august 2018.

Denne kronikken kom på trykk hos forskning.no som en respons på Erik Tunstads innlegg om religion og kritisk tenkning. Han ser disse som motstridende størrelser, og mener religion vies for stor plass og for mye respekt i samfunnet. Han skriver at religion suger big time, og at det ikke går an å ha kunnskap om religion, bare meninger. Hans...