googlef507e5cbf0ca33a0.html

Artikkel: Religion i Nav

25.06.2020

Nav er etaten alle forholder seg til, og de fleste mener noe om. Når velferdsetaten skal håndtere særlige kontroversielle spørsmål, skal det derfor ikke mye til før kommentarfeltdebatten sklir ut. Håndtering av religiøse reservasjoner mot arbeid er et slikt spørsmål. Har enkeltpersoner rett til å takke nei til lønnet arbeid av religiøse årsaker for så å få økonomisk støtte fra Nav? Hva sier regelverket, hvordan tolkes dette, og hvilke vurderinger gjør Nav-ansatte i slike spørsmålsstillinger?

Som religionsviter og tidligere ansatt i etaten har jeg gått inn i problemstillingen med dobbelt brillesett. Jeg anvender et såkalt bakkebyråkratiperspektiv, en tilnærming jeg skulle ønske jeg kjente da jeg selv var ansatt. Det fremhever den utfordrende skvisen ansatte står i mellom byråkratiets press og møtene med enkeltmennesker hvis liv en har stor påvirkning på. Jeg er svært takknemlig for alle ansatte som har delt sine refleksjoner med meg, og håper artikkelen kan være et utgangspunkt for videre interne diskusjoner som på sikt kommer både ansatte og brukere til gode.

Les artikkelen her: 

Iversen, R. L. (2020). "Religion i Nav." Tidsskrift for velferdsforskning 02/2020 (Volum 23): 100-112. https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-02-02