googlef507e5cbf0ca33a0.html

Artikkel: Julevandring og yogakurs i barnehagen

18.06.2020

Barnehager tilbys vandringer for barn i kirker i forbindelse med jul, og kurs for barn i yoga og meditasjon, av eksterne aktører. Hvordan reflekterer barnehagefolk rundt dette? Jeg har sammen med kollega Kari Krogstad spurt barnehagelærerstudenter og deres praksislærere om de vil takke ja til slike tilbud, og bedt dem begrunne sine svar. Resultatet viser at majoriteten vil takke ja til begge og anser dem verken som religiøs involvering eller uttrykk for religiøs praksis. Vi diskuterer på hvilken måte tilbudene kan betraktes som religion med utgangspunkt i Jonathan Z. Smiths stedlige kategorier, og hvem som har definisjonsmakten over hva som er religion og religionsutøvelse i en barnehagekontekst. Artikkelen ble publisert i Prismet nr 2, 2020, og kan leses i sin helhet her. 

Foto: Werner Juvik, publisert i Fagbladet.no 17.12.2019
Foto: Werner Juvik, publisert i Fagbladet.no 17.12.2019