googlef507e5cbf0ca33a0.html

Artikkel: Rampenissen i barnehagen

27.08.2021

Er Rampenissen ekte? Hvordan lukter det når han har prompa i et glass? Og hva er egentlig forskjellen på hvordan de ansatte snakker om fiksjon og religion i barnehagen?

Artikkelen "Rampenissen i barnehagen" analyserer hvordan spørsmål om sannhet tilknyttet fantastiske og religiøse figurer forhandles og etableres i en barnehage i adventstiden.  Artikkelen beskriver hvordan de ansattes iscenesettelser av Rampenissens rampestreker blir et sentralt element i barnehagens juleforberedelser, og hvordan Rampenissen gradvis fremstår som en karakter barna tror fullt og fast på. Måten Rampenissen omtales på i barnehagen står i slående kontrast til både hvordan de ansatte i samme periode formidler juleevangeliet, og hvordan de besvarer barns spørsmål om ulike figurer fra fiksjon og religion. Hvilke konsekvenser har dette for barnas forståelse av dem? 

Funnene analyseres med utgangspunkt i rammeteori, samt pedagogisk og utviklingspsykologisk forskning om hvilke virkemidler som påvirker barns overbevisning. Gjennom dette gir artikkelen et bidrag til diskusjoner om barns forhold til hva som er sant og virkelig, og hvilken rolle barnehageansatte kan spille i barns utvikling av ontologiske vurderinger.

Artikkelen er fagfellevurdert og publisert i DIN Tidsskrift for religion og kultur, og kan leses her

En forkortet og forenklet versjon ble publisert på Utdanningsnytt og kan leses her