googlef507e5cbf0ca33a0.html

Bokkapittel: Lydliggjøring av mangfold

27.08.2021

Barns erfaringer med religion kan være annerledes enn hva voksne antar. Skal vi vite hvordan barn tenker og hvilke erfaringer de har må vi rett og slett snakke med dem. Jeg tror ingen barnehagelærere er uenig i dette, men likevel er verktøykassa for hvordan vi kan jobbe med religion i barnehagesammenheng slunken. I dette bokkapittelet beskriver jeg hvordan jeg har gjennomført artefaktbaserte samtaler med barnehagebarn, og hvordan ulike barnegrupper har reflektert etter å ha blitt presentert lyden av sykkelklokker, brannbilsirener, kirkeklokker og muslimsk bønnerop. Samtalemetoden er enkel og ukomplisert, og kan gi barnehageansatte verdifull innsikt i hvordan religion på ulikt vis kan være tilstede i barns liv. 


Hvorfor en brannbilsirene? Hva slags sted er egentlig kirka? Og er det greit med allsang til bønnerop i barnehagen? Ja, det må du nok kjøpe boka for å finne ut. 

Kapittelet står på trykk i Horrigmo, K. J., & Rosland, K. T. (2021). Fagdidaktikk for SRLE : barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (1. utgave.). Cappelen Damm Akademisk.