googlef507e5cbf0ca33a0.html

Storyloop: Ramayana

25.09.2018

Fortellinger er religionsvitenskaplige kinderegg i seg selv. Men hvordan jobbe seg inn i fortellingen? Hvordan engasjere elevene uten å drive forkynning eller grenseoverskridende involvering? Og hvordan få alle med? Test gjerne ut Storyloop, fortellingssirkel, i klasserommet ditt. Denne varianten er en gjenfortelling av det store hindueposet Ramayana. Jeg har laget dette eksempelet for grunnskolelærerstudenter, men tenker det bør kunne anvendes på mellomtrinnet (hvor fortellingen gjengis i ulike varianter i mange av læreverkene). 

Fremgangsmåte

Gjenfortell eller les fortellingen Ramayana for elevene. I utgangspunktet er dette en svært lang fortelling, så alle som forteller den må gjøre valg rundt hva som skal tas med og kuttes ut. Noen råder fortellere til å fjerne detaljer. Min erfaring, særlig når jeg forteller for barn, er at de gjerne vil ha utbroderinger. Og de spør om hvorfor. Om du kan forklare hvorfor karakterene handler som de gjør, gjør det. Inviter gjerne lytterne inn til å lage lyder, bevegelser, eller gjette / medforklare hva som skal skje. Du kan høre et eksempel på hvordan jeg gjør det her.

Loopen består av 21 ark. Hvert ark har et bilde på den ene siden, og en tekst på den andre siden. På tekstsiden står en overskrift, og en utdypning. Sammen lager disse arkene en gjenfortelling av historien. Teksten blir meningsfylt både om en leser kun overskriftene, og om en leser den utdypende teksten. Her er det altså mulig å differensiere.

Del ut arkene til elevene i tilfeldig rekkefølge. Her har jeg 21 ark, men er det færre elever kan enten noen av arkene kuttes ut (både intro, avslutning og kampscener kan fjernes uten at det går utover kjernen i fortellingen). Er det flere elever kan de jobbe flere sammen. Start gjerne med å jobbe med bildene. Hva ser vi? Hva slags type bilde er det? Hvordan er stemingen i bildet? Kjenner vi igjen personer eller symboler?

Jobb så med å lage en loop. Her må elevene opp fra stolene og ut på gulvet. Sammen skal klassen sette sammen fortellingen i rett rekkefølge. Erfaringsmessig kan det kreve litt stokking. Flere rekkefølger kan fungere. Fasiten har dere når fortellingen narrativt sett gir mening. Dette kan alle sjekke, elevene skal stå på gulvet med bildene pekende inn mot sirkelen så alle kan se dem. La så elevene lese hver sin tekst i loopen (kort eller lang) og la dem bedømme selv.

Flere måter å jobbe med fortellingen på? Printes arkene ut i mindre størrelser (se bildet) kan det brukes som memospill, hvor bilde og tekst skal kobles. Printes de med bilde og tekst separat kan en oppgave være å finne medeleven som har korresponderende tekst / bilde.

Det har vært gøy å se studentene i aksjon med dette, men hadde vært spennende å høre om det fungerte i andre klasserom! 

PS: Du finner en loop du kan bruke til fortellingen om Santa Lucia her.