googlef507e5cbf0ca33a0.html

Tabu i KRLE?

08.10.2018

Ta grep om de vanskelige begrepene, og gjør innlæringen til en lek med ordspillet Tabu. 

Tabu (eller taboo) er både et komplekst religionsfaglig begrep, og et enkelt selskapsspill fra nittitallet. Her er det sistnevnte jeg vil trekke inn i KRLE-undervisningen. Som en del av kunnskapsinnlæringen i faget møter elevene mange ord og begreper fra ulike språk som kan være krevende både å huske og å skille fra hverandre. I spillet Tabu øver elevene på å forklare begrep for hverandre uten å bruke de mest åpenbare nøkkelordene. Hvordan forklarer du f.eks. "Bibelen" uten å nevne ord som kristendom, bok, hellig eller Jesus?

 Øvelsen kan gjøres to og to hvor elevene bytter på å forklare og å gjette, i større grupper hvor en forklarer og flere gjetter, eller som lag som spiller mot hverandre. Nederst har jeg lagt ved noen tabukort jeg har utarbeidet for undervisning av lærerstudenter i hinduisme, samt avbildet noen kort laget i forbindelse med arbeid med konkreter. Lag andre selv tilpasset dine temaer, eller utfordre elevene til å lage eksempler selv.