googlef507e5cbf0ca33a0.html

Samisk myteknuser

27.07.2018

Læreplanen for KRLE har som mål at elevene etter sjuende trinn skal "samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet". En utfordring samer selv trekker frem er de mange mytene og fordommene samer møter. Den samiske tenketanken Jurdabeassi har derfor i samarbeid med Antirasistisk Senter Lenker til en ekstern side.utarbeidet en digital myteknuser. Her tar de for seg 27 vanlige myter om samer og "knuser dem med fakta".

Sjekk ut nettsiden Samisk myteknuser. Kjenner du igjen fordommer fra deg selv, medstudenter eller elever / lærere du                                                                               har møtt i sammenheng med jobb / praksis?