googlef507e5cbf0ca33a0.html

Om læringsstien

31.07.2018

Denne læringsstien består av materiale utarbeidet for grunnskolelærerstudenter, men kan også gjennomføres av lærere, elever og andre interesserte. Gjennom denne læringsstien skal vi undersøke hvorfor vi har samisk innhold i læreplanene, få et innblikk i nyere historie tilknyttet samer i Norge, se på definisjoner og myter knyttet til hva det vil si å være same, og få en innføring i før-kristen samisk religion.

Mens en læringssti for studenter er bygget opp gjennom en kombinasjon av eksterne videoer, korte videoforelesninger, ulike tekster, quiz, refleksjonsoppgaver og erfaringsdeling, har jeg her primært samlet tekster og videoklipp. Vil du lære mer anbefaler jeg å sjekke ut ulike videreutdanninger, f.eks. Kompetanse for kvalitet (KFK) i KRLE ved USN.