googlef507e5cbf0ca33a0.html

Lærerutdanning: Bli med på påskevandring?

16.08.2019

Er påskevandring i kirken et kreativt og pedagogisk prosjekt som ivaretar kulturarven, eller grenseoverskridende trosopplæring som ikke hører hjemme i skolen? Under finner dere et undervisningsopplegg brukt i barnehagelærerutdanningen i Drammen våren 2019. Kanskje kan det være interessant for andre også?

Som en del av pensum har barnehagelærerstudenter lest en debatt om spørsmålet som utspilte seg mellom Geir Winje og Reidun Opsal i tidsskriftet Prismet i 2015 og 2016 (Se lenker nederst). Denne debatten belyser prinsipielle spørsmål rundt forholdet mellom minoritet og majoritet, og rundt dilemmaer knyttet til hvordan kunnskap om høytider kan formidles på en god måte til yngre barn uten å bli så involverende at enkelte opplever det som utidig religionsutøvelse.  

Det kan derimot være vanskelig å ta stilling til spørsmålet uten å vite noe om hvordan en slik vandring kan være. Her skal dere derfor få bli med en gruppe studenter jeg tidligere har hatt med meg i Strømsgodset kirke for å oppleve hvordan påskevandringene deres er utformet. Du kan høre utdrag fra besøket her. Lydopptaket er publisert i KRLE-podden. 

Mens du lytter, vurder:

Ville du takket ja til et slikt tilbud? Hvorfor / hvorfor ikke?

◦Hvordan oppfatter du formidlingen av påskefortellingen?

◦Hvordan opplever du involveringen av barna / studentene?

◦Hvordan vurderer du bruk av sang og aktiviteter?

◦Mener du en slik aktivitet kan gjennomføres om du vurderer opp mot lover og forskrifter?

◦Mener du en slik aktivitet burde kunne gjennomføres?

◦Kan du som kommende barnehagelærer / lærer lære noe av diakonens formidling?


Nyttig bakgrunnsstoff: 

Opsal (2015): Påskevandring som samarbeidsprosjekt (...)

Winje (2016): Et vanskelig samarbeid

Opsal (2016):Et mulig og nyttig samarbeid

Winje (2016): Replikk til debattinnlegget «Et mulig og nyttig samarbeid»


Refleksjonsoppgave: 

Når du har lyttet ferdig kan du skriftliggjøre dine refleksjoner. Tydeliggjør hva du ville valgt (takket ja / nei), og begrunn. Du bør forholde deg til faglitteratur i begrunnelsen din. I tillegg til Winje og Opsal, er det relevant å si noe om deres tolkning av barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag, og evt. også noe om foreldresamarbeid. Dersom du velger ja, si gjerne noe om hvordan du ville informert barnas foreldre, og hva du ville gjort for å forhindre at enkeltbarn føler seg ekskludert.  

                          Bilde fra Lambertseter menighet,  hentet fra kirken.no