Er vi ferdige med det?

28.07.2018

Den norske staten anerkjenner at den er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske. Både barnehagebarn og grunnskoleelever skal derfor få innsikt i og kunnskap om det norske og det samiske, uavhengig av bakgrunn. I praksis ser vi noe annet. En studie fra Nord-Norge avdekker både begredelige kunnskaper og holdninger hos både skoleelever og lærere. Les omtale av studien her:  https://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2011/12/begredelig-kunnskap-om-samer 

En annen studie viser at samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn. Dette kan føre til høyt psykisk stressnivå, depresjoner og angst. Les omtale av studien her:  https://forskning.no/samfunnsmedisin-stress-etnisitet/2011/06/samer-stresses-av-mobbing 


Se nå denne fireminutters filmsnutten hvor Isalill forteller hvordan hun opplever det å være same.

  • Hvordan står disse studiene og erfaringene overens med egne erfaringer?
  • Hvordan er denne kunnskapen relevant for deg som lærer?