googlef507e5cbf0ca33a0.html

Artikkel: Barneperspektiver på halalmat i barnehagen

28.03.2023

Hvordan kan barnehager jobbe for inkluderende måltidspraksiser når barn trenger ulike tilrettelegginger på grunn av religion? Og hva kan skje når vi med gode intensjoner prøver å lage måltidene likest mulig for alle? Jeg har skrevet en artikkel hvor jeg undersøker måltidspraksiser i en barnehage, og intervjuet barna om hvordan de oppfatter ulikheter i hva barna spiser generelt, og hva halal innebærer spesielt. I barnehagen jeg observerte jobbet de ansatte bevisst for å tilby likeverdige matalternativer til alle, og tonet ned ulikhetene. Religion fremsto normalt ikke som et utgangspunkt for skiller mellom barna, og samtalene rundt bordet kunne handle om alt fra  lek og tøysing med ord, til planlegging av aktiviteter eller prat om familie. Mange barn la ikke merke til at barna spiste noe ulik mat. Samtidig fant jeg at noen av barna utviklet sine egne arbeidsteorier om hvorfor noen barn spiste annerledes mat enn andre. Disse ble knyttet til individuelle årsaker, helse, nasjonal bakgrunn og hudfarge. Slike arbeidsteorier kunne lede til eksklusjon, stikk i strid med tanken om at å nedtone ulikheter kan være en måte å skape likeverd på. 

Artikkelen er fagfellevurdert, og kan leses i sin helhet i British Journal of Religious Education. 

Du kan også se denne videoen for en gjennomgang på norsk: